Välkommen som kund!

Kvalitetspolicy

 Kvalitet, service och miljömedvetenhet kännetecknar vår verksamhet och leder till de nöjdaste kunderna och de mest motiverade medarbetare.

 

Vi erbjuder städtjänster av hög kvalitet till såväl bostadsrättföreningar som andra intressenter på fastighetsmarknaden.

 

Vi arbeta på ett kostnadseffektivt sätt, med kunden i centrum.

 

Vi förbättrar oss ständigt genom utbildning och utveckling för alla medarbetare.

 

Våra tjänster utvecklas och förbättras i vår strävan mot högsta kvalitet.

 

Kvalitetsplan

 För att ge kunder och medarbetare en översiktsbild av hur vi säkerställer vårt kvalitetsarbete i uppdrag mot kund, finns en kvalitetsplan för varje objekt upprättad. För större uppdrag/kunder upprättar vi dessutom en kundanpassad alt. objektsspecifik kvalitetsplan för att ytterligare styra upp hur arbetet skall utföras och förtydliga kundspecifika krav.

 

Kvalitetssäkring

För att säkerställa att alla planeringsbara arbetsuppgifter i ett uppdrag utförs vid rätt tillfälle, på rätt plats och på rätt sätt upprättar vi planerings-/egenkontrollsystem och checklistor utifrån avtalsinnehåll. Egenkontroller och checklistor fyller en viktig funktion vid återrapportering till kund.

 

 

 

 

 

 

JA Städservice

 

Adress:

Klaviaturgatan 6

126 28 Hägersten

 


 

 

Vi tänker på miljö!

Kvalitetsstädning