Välkommen som kund!

Vår miljöpolicy

JA Städservice skall sträva efter att erbjuda våra kunder städtjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

 

JA Städservice uppfyller alltid kundens krav på ett säkert och miljövänligt sätt. Vi använder endast miljöanpassade produkter.

 

JA Städservices miljöarbete omfattar hela verksamheten men med tyngdpunkt på de arbetsuppgifter som utförs för kundernas räkning.

 

JA Städservice skall bedriva ett ständigt förbättringsarbete för miljön och förebygga förorening i företagets verksamhet.

 

Personalen utgör grunden i JA Städservices miljösträvan och miljöutbildning är en del i förbättringsarbetet

 

Vår personal är vår bästa tillgång

 Vår medarbetare är kunniga, motiverade och är vårt trevliga ansikte utåt. Självklart är alla kommunicerbara i det svenska språket, skriftligt som muntligt.

 

Vi har och försöker bibehålla en anda av högt i tak, med korta och snabba beslutsvägar. Vi utbildar vår personal själva då vi har kompetensen och handledareutbildning från SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd), PRYL och INSTA 800.

 

Vi utbildar inom kemikalier, städmetoder, servicebeteende, kvalitet och miljö, samt golv och ytutbildning. Vi anlitar även externa utbildare gällande till exempel ergonomi och hälsobeteende.

 

 

 

 

 

 

JA Städservice

 

Adress:

Klaviaturgatan 6

126 28 Hägersten

 


 

 

Vi tänker på miljö!

Kvalitetsstädning